Memberikan informai mengenai keaktifan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliyahan sehari hari